Skip to main content Skip to search

GDPR

Ochrana osobních údajů

Společnost NEGAMA s.r.o. vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 39052, se sídlem 5. května 229, 472 01 Doksy, IČO 035 79 727 z pozice správce implementovala požadavky nařízení EU 679/2016 – GDPR. K přijetí vhodných organizačních a technických opatření došlo na základě požadavků výše uvedeného nařízení.

V souvislosti s přijetím požadavků nařízení společnost NEGAMA s.r.o.provedla následující opatření:

  • Mapování rozsahu osobních údajů a procesů spojených se zpracováním.
  • Zavedla vybraná opatření a přijala zásady zpracování osobních údajů v souladu s GDPR, dle Kapitoly II, článku 5.
  • Zajistila zákonnost zpracování a nastavila informační povinnosti se zpracováním osobních údajů.
  • Provedla řádné školení pracovníků pro korektní zacházení s osobními údaji.
  • Provedla potřebné kroky k zajištění zpracování a ochrany osobních údajů u svých zpracovatelů.
  • Stanovila, že bude docházet k neustálému zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systému řízení ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů provádíme u těchto subjektů:

Zákazníků přes objednávkový formulář: informační povinnost

Poptávajících přes kontaktní formulář: informační povinnost