Skip to main content Skip to search

Informační povinnost 1

Informace o zpracování osobních údajů – kontaktní formulář

 

Společnost FYNYTY s.r.o.vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labemoddíl C, vložka 39052, se sídlem – U Smolnice 159, 154 00 Praha 5, Holyně IČ: 24316911 DIČ: CZ24316911 z pozice správce dle GDPR zpracovává v rámci kontaktního formuláře osobní údaje v rozsahu:

  • Jan Knödl
  • +420 778 722 275, info@zahradnidomek.eu

 

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat, pro předsmluvní nebo smluvní fázi realizace zakázky dle právního titulu uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány po dobu realizace zakázky a následně archivovány z důvodu možnosti hájení práva a oprávněných zájmů společnosti po dobu 10 let.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám, jedná se o subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona nebo o subjekty, u kterých je nutné provést předání osobních údajů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zpracovateli, kteří mají přístup k vybraným osobním údajům: informační systém a externí IT správce sítě. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě v rámci interního systému a v tištěné formě v rámci archivu společnosti, a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti

  • požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů
  • požádat o výmaz evidovaných osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

 

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte na Jana Knödla, email: info@zahradnidomek.eu